Rejestracja: 77 418 01 0277 418 01 02 | 500 367 495500 367 495
Poniedziałek - Piątek od 9 do 17

Gabinet Logopedyczny

Ośrodek Medyczny Jagiellonka - Gabinet Logopedyczny

mgr Justyna Brzózka

logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog

Diagnoza logopedyczna:

  • ocena wymowy Pacjenta badana testami diagnostycznymi

Terapia zaburzeń mowy:

  • korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek
  • opóźniony rozwój mowy
  • dyzartria i alalia
  • niepłynność mowy
  • afazja

Profilaktyka zaburzeń mowy:

  • ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna z możliwością ustalenia indywidualnego terminu wizyty

Prosimy o wcześniejsze umawianie się

Telefon: 608 338 210608 338 210
Powrót do listy wszystkich poradni